11 Dec, 2013

Accelerator och Spago klara med överlåtelsen av Archaea Pharma

Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) och Spago Imaging AB (”Spago) har i alla delar färdigställt överlåtelseavtalet om Accelerators försäljning av Optovent AB:s samtliga aktier i dotterbolaget Achaea Pharma AB (”Archaea Pharma”) till Spago.Villkoren för försäljningen av Archaea Pharma kommunicerades tidigare i år av Spago och Accelerator inför Accelerators extra bolagsstämma den 14 oktober.

Archaea Pharma är ett utvecklingsbolag med affärsidén att förädla och kommersialisera innovationer inom ”drug delivery”. Den primära applikationen, ProtR-C, bygger på en teknik baserad på ett proteinhölje som tagits fram för att kunna transportera cellgiftet Cisplatin med hjälp av en nanokapsel direkt till en tumör, utan att påverka omkringliggande vävnad. Mindre påverkan på omkringliggande vävnad möjliggör såväl effektivare behandling som minskade biverkningar, vilket ökar både överlevnadschans och livskvalitet för patienten. Archaea Pharma arbetar med preklinisk verifiering av ProtR-C.

För ytterligare information, kontakta Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51 eller Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 70 824 25 25

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG. IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper. 3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde. För mer information, se www.spagoimaging.com

Accelerator Nordic AB är inriktat på ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt nyligen SyntheticMR AB. Accelerators dotterbolag AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se

PDF: Accelerator och Spago klara med överlåtelsen av Archaea Pharma »