29 Oct, 2013

Ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2013

Rapportdatum för bokslutskommuniké 2013 flyttas från den 6 mars 2014 till den 21 februari 2014.För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell använding inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.
För mer information se www.spagoimaging.se.

PDF: Ändrat rapportdatum för bokslutskommuniké 2013 »