Andreas Gram utsedd till Production Manager

Som ett led i den interna uppskalningen av SpagoPix-produktion inför regulatoriska studier har Andreas Gram utsetts till Production Manager. Andreas har en gedigen bakgrund inom kontrastmedelsutveckling och -tillverkning från bl.a. GE Healthcare och har sedan mitten av 2015 arbetat inom Spago Nanomedical med att förbereda lokaler och processer för kontrollerad tillverkning av bolagets nanomaterial.