Information on initial cost of SPAGO shares for shareholders of Accelerator

As previously announced, Accelerator distributed its holdings in SPAGO Imaging to the shareholders of Accelerator Nordic. The Swedish tax authorities have announced information on how to determine the price for such shares, please see below (in Swedish).

 

Accelerator Nordics utdelning av innehav i SPAGO Imaging

Årsstämman i Accelerator den 22 mars 2013 beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag om utdelning av Accelerators innehav i dotterbolaget SPAGO Imaging till Accelerators aktieägare.
Avstämningsdag för utdelningen var den 2 april 2013.

För beräkning av fördelning av anskaffningskurs, se Allmänt råd samt Meddelande från Skatteverket nedan.

SKV Allmänt Råd Accelerator SPAGO
SKV Meddelande Accelerator SPAGO