Medicinsk bilddiagnostik ökar i Nordamerika

Enligt en nyligen publicerad studie som kommenteras i den web-baserade nyhetskanalen för radiologi AuntMinnie så fortsätter användningen av MR att öka i Nordamerika. Av studien som citeras, publicerad i Journal of American Medical Association, framgår att medicinsk bilddiagnostik generellt anses fördelaktig av behandlande läkare i USA och Kanada. Det är också tydligt att det finns en medvetenhet om fördelarna med MR, t.ex. ingen exponering mot skadlig strålning, men att större precision i diagnoserna behövs för att användningen ska öka ännu mer.

Spago Nanomedicals projekt SpagoPix har potential att öka specificiteten vid diagnos av solida tumörer som till exempel bröstcancer.