16 Mar, 2018

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital i Spago Nanomedical AB (publ)

Den riktade emissionen till HealthInvest Small & MicroCap Fund har slutregistrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen till HealthInvest Small & MicroCap Fund tillförde Spago Nanomedical ca 8,7 MSEK. Totalt emitterades 860 000 aktier till en kurs om 10,15 kronor per aktie, motsvarande volymviktad genomsnittskurs under 2 veckor före styrelsens beslut om emissionen.

Emissionen har slutregistrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 15 196 803 aktier och aktiekapitalet uppgår till 15 196 803 kronor.