25 Jul, 2022

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical registrerad

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) var fredagen den 22 juli 2022. Avstämningsdag är tisdagen den 26 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier per torsdagen den 28 juli 2022.