25 Jan, 2024

Företrädesemissionen och den riktade emissionen till vissa garanter i Spago Nanomedical slutregistrerade

Företrädesemissionen och den riktade emissionen till vissa garanter i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har nu slutregistrerats hos Bolagsverket.

Så som informerats om av Bolaget i tidigare pressmeddelanden i december var vissa garanter i företrädesemissionen, på grund av regulatoriska skäl, förhindrade att motta aktier i företrädesemissionen samt den efterföljande riktade emissionen utan att först erhålla godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”). Godkännande erhölls från ISP i januari 2024 och emissionerna har därmed slutförts och registrerats hos Bolagsverket.

Efter slutregistrering av företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet till 22 471 545,40 SEK och antalet aktier till totalt 224 715 454 aktier.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med företrädesemissionen.