2 May, 2022

Förlängt patentskydd för SpagoPix i USA

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den amerikanska patentmyndigheten USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan som innefattar en kritisk komponent i SpagoPix-produktkandidaten SN132D. Patentet förlänger skyddet för SpagoPix i USA minst till 2038.

USPTO har utfärdat en s.k. ”Notice of Allowance” vilket innebär att patentet kommer att godkännas efter klartecken från Spago Nanomedical och betalning av erforderliga avgifter. Det godkända patentet, med titeln ”Chemical Compounds for Coating of Nanostructures” (ansökningsnummer 16/477 995), gör att Spago Nanomedical ytterligare stärker produktskyddet för SpagoPix i USA. Patentet omfattar ytmaterialet (”coating”) i bolagets unika nanopartiklar och innebär att bolaget förlänger exklusiviteten för SpagoPix i USA till minst år 2038.

Patentet har redan godkänts i Europa och Japan, och ytterligare godkännanden förväntas i fler länder.