8 Dec, 2022

Första patienten doserad i Spago Nanomedicals kliniska fas IIa-studie i endometrios

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att den första patienten i den kliniska fas IIa-studien SPAGOPIX-02 med SpagoPix i endometrios framgångsrikt har doserats med kontrastmedlet SN132D och genomgått magnetresonanstomografi (MRT).

Denna öppna proof-of-concept-studie genomförs vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Sverige, och leds av docent Dr Ligita Jokubkiene.

Den ska utvärdera säkerhets- och MRT-förbättrande egenskaper hos SN132D i upp till 18 patienter med misstänkt endometrios. Jämförelser kommer att göras med transvaginalt ultraljud och konventionell MRT i syfte att överväga den diagnostiska potentialen hos SN132D i endometrios.

“Det är mycket uppmuntrande att vi redan har doserat den första patienten i studien. Det visar tydligt på intresset bland patienter och sjukvårdspersonal för att medverka till att hitta bättre diagnosalternativ som möjliggör tidigare upptäckt och behandling av denna plågsamma sjukdom som drabbar så många kvinnor och flickor runt om i världen”, säger Spago Medicals VD Mats Hansen.

SN132D i endometrios
Endometrios är en kronisk sjukdom i det kvinnliga reproduktionssystemet där celler som liknar de i endometriet – det vävnadslager som normalt täcker insidan av livmodern – växer utanför livmodern, vilket orsakar menstruationssmärtor, smärta vid avföring och samlag, kronisk bäckensmärta och infertilitet. Liksom cancer är endometrios en angiogenesberoende sjukdom som kan riktas mot med hjälp av optimerade funktionella nanopartiklar.

Det uppskattas att mer än 176 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder är drabbade över hela världen, och endometrios står för lika höga sociala sjukvårdskostnader som sjukdomar som typ 2-diabetes eller reumatoid artrit. Tillgång till tidig diagnos och effektiv behandling av endometrios är viktigt. För närvarande är den genomsnittliga tiden till diagnos 7 år, och det kliniska behovet av förbättrade diagnostiska teknologier är stort.

Endometrios representerar en stor marknad för alla diagnostiska medel som icke-invasivt kan förbättra graden av korrekt diagnos. Den uppskattade totala adresserbara marknaden för SN132D inom endometrios är 500 miljoner euro årligen, vilket är betydligt större än för bröstcancer där konkurrensen med nuvarande standard-MRT och andra modaliteter är högre.