9 Sep, 2020

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sålt sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att HealthInvest sålt sitt aktieinnehav i bolaget. Vid halvårsskiftet ägde fonden 2 553 732 aktier, motsvarande 8,1% av kapital och röster i Spago Nanomedical.