13 Jun, 2022

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier om upp till 61,8 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 18 maj 2022.

Företrädesemissionen omfattar högst 51 477 858 aktier. Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 var aktieägare i Spago Nanomedical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen är 1,20 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

  • 13 juni – 22 juni 2022 – Handel i teckningsrätter
  • 13 juni – 28 juni 2022 – Teckningsperiod
  • 1 juli 2022 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Erik Penser Banks och Finansinspektionens respektive hemsidor (www.spagonanomedical.sewww.penser.se, www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets samt Erik Penser Banks respektive hemsidor.

Presentationer
Idag presenterar Bolagets VD Mats Hansen Bolagets verksamhet och framtidsplaner på Småbolagsdagarna kl 18.30. Presentationen går att se på följande länk: https://www.aktiespararna.se/tv/live. Bolaget offentliggör vidare även en intervju med VD Mats Hansen med anledning av den Företrädesemissionen. I Intervjun går Mats Hansen igenom bl a vad emissionslikviden ska användas till och projektstatus för SpagoPix och Tumorad. Intervjun går att nå på följande länk https://youtu.be/9gdYS5AIzXI. Fler presentationer och intervjuer med Bolaget går att se på Bolagets hemsida på följande länk https://spagonanomedical.se/videos/video-category/presentations/.

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.
de, och kan komma att ändras utan notis om detta.