10 Nov, 2015

Marknadsmeddelande 184/15 – Information om företrädesemission i Spago Nanomedical AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPAG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 13 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 november 2015.

Avstämningsdagen är den 17 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till priset 11,00 SEK. (3:8 á 11,00 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 20 november 2015 till och med den 2 december 2015.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 20 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 20 november 2015 till och med den 4 december 2015.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: SPAG TR
ISIN-kod: SE0007730775
Orderboks-ID: 115387
Första handelsdag: Den 20 november 2015
Sista handelsdag: Den 2 december 2015
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SPAG BTA
ISIN-kod: SE0007730783
Orderboks-ID: 115388
Handelsperiod: Den 20 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 10 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se