8 Feb, 2019

Nya data om SpagoPix publicerade i European Journal of Inorganic Chemistry

Studieresultat visar att signalstyrkan hos SpagoPix är bland de högsta uppmätta för MR-kontrastmedel och långt högre än hos de gadolinium-baserade produkter som används kliniskt idag.

Artikeln, med titeln ”Characterization of a manganese-containing nanoparticle as MRI contrast agent”, är resultatet av ett samarbete med en forskargrupp vid Universitetet i Turin ledd av professor Silvio Aime. Artikeln beskriver fysikalisk-kemiska studier där signalstyrkan hos SpagoPix dokumenterats.

”Sammantaget visades att relaxiviteten var bland de högsta rapporterade för system som innehåller mangan och långt högre än för de kliniskt använda gadoliniumbaserade kontrastmedlen”, skriver artikelförfattarna.

Artikeln finns tillgänglig på https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990682c.

Spago Nanomedical förbereder för närvarande SpagoPix för kliniska tester, med början i bröstcancerpatienter.