4 May, 2023

Presentation av Spago Nanomedicals kliniska fas IIa-studie i endometrios vid 15th World Congress of Endometriosis

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att huvudprövare Dr Ligita Jokubkiene medverkar på den vetenskapliga konferensen, 15th World Congress on Endometriosis, där hon kommer att presentera observationer från den pågående kliniska fas IIa-studien SPAGOPIX-02 som utvärderar kontrastmedlet SN132D i endometrios.

I presentationen, med titeln ”Performance of the novel intravenous contrast agent SN132D in combination with magnetic resonance imaging in detecting deep endometriosis lesions: initial results of a Phase IIa clinical trial SPAGOPIX-02”, konstateras att endometrios är en underbehandlad sjukdom i stort behov av förbättrade diagnostiskmetoder. Observationer från hittills undersökta patienter kan tyda på kontrastförstärkning av djupa lesioner (”deep endometriosis”) och stödjer vidare rekrytering till studien.

SPAGOPIX-02 är en öppen proof-of-concept-studie som avser utvärdera säkerhets- och MRT-förbättrande egenskaper hos SN132D i patienter med misstänkt endometrios. Rekryteringen av återstående patienter i studien fortgår och preliminära resultat förväntas planenligt kring halvårsskiftet.

Kontrastmedlet SN132D har tidigare utvärderats i den kliniska fas I-studien SPAGOPIX-01 i patienter med bekräftad bröstcancer. Första resultat från studien visar att SN132D tolereras väl och ger tydlig kontrast i MRT-bilder av solida tumörer i bröst, liksom i pankreas och lever. Slutrapporten för studien är under framtagning.