10 Mar, 2021

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är fredagen den 12 mars 2021 och stoppdagen är tisdagen den 16 mars 2021.

Företrädesemissionen inklusive övertilldelningsemissionen som tillförde Spago Nanomedical cirka 69,1 MSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Spago Nanomedicals BTA är den 12 mars 2021. Stoppdagen är den 16 mars 2021 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 18 mars 2021.

Genom emissionerna ökade antalet aktier till 40 763 980 aktier och aktiekapitalet till 40 763 980 SEK.

Naventus Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare i samband med transaktionen.