28 May, 2018

Spago anlitar CTC för första kliniska studien med SpagoPix

Spago Nanomedical AB har tecknat avtal med det svenska kontraktsforskningsbolaget CTC Clinical Trial Consultants AB för genomförande av den första kliniska studien med SpagoPix.

Syftet med studien är att dokumentera säkerhet och MR-bilder hos cancerpatienter. Arbetet med att ta fram studieprotokoll och underlag för ansökan om klinisk prövning hos Läkemedelsverket pågår. Studien kommer att omfatta ett 20-tal cancerpatienter vid ett mindre antal center.

”Som en följd av de nyligen kommunicerade positiva prekliniska resultaten markerar avtalet med CTC ytterligare ett steg för den kliniska utvecklingen av SpagoPix. Studiedesignen börjar ta form och jag ser fram mot att kunna inleda den kliniska prövningen i slutet av året”, säger Mats Hansen, VD i Spago Nanomedical.

"Vi ser fram emot att bidra till utvecklingen av denna spännande nya produkt inom bilddiagnostik mot cancer" säger Anders Millerhovf, VD för CTC AB. 

Nyligen rapporterades god säkerhet med produktkandidaten SN132D i det regulatoriska prekliniska programmet inkluderande omfattande toxicitets- och säkerhetsstudier. Överföring och validering av produktionsprocessen hos kontraktstillverkaren ChemConnection pågår och GMP-produktionen av material till den kliniska studien planeras starta under sommaren. Avsikten är att initiera den kliniska studien kort efter frisläppandet av GMP-materialet.