20 Dec, 2017

Spago Nanomedical AB avslutar likviditetsgaranti

Spago Nanomedical har efter en utvärdering beslutat att avsluta avtalet med Mangold som likviditetsgarant.

Volymerna i aktiehandeln bedöms vara tillräckliga för att säkerställa en tillfredsställande likviditet även utan garanti. Likviditetsgarantin upphör därmed efter den 14 januari 2018. Ledningen avser att följa hur likviditeten i aktien utvecklas över tid för att om behov uppstår kunna vidta åtgärder som stärker likviditeten.