24 Oct, 2023

Spago Nanomedical ansöker om utökat patentskydd för Tumorad®

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar publiceringen av fyra nya patentansökningar som har lämnats in till det europeiska patentverket (EPO) i syfte att utöka och förlänga patentskyddet för bolagets radionuklidterapi Tumorad. Vid beviljade patent kommer Tumorad erhålla skydd i alla strategiskt viktiga marknader, inklusive EU, USA och Japan, till åtminstone 2042.

Ansökningarna avser så kallade kompositionspatent och omfattar tillsammans de olika nyckelkomponenterna i läkemedelskandidaten 177Lu-SN201.

”Ett starkt patentskydd är grundläggande för framtida kommersialisering av våra projekt. Givet att dessa patentansökningar beviljas förstärker vi det immaterialrättsliga skyddet för Tumorad väsentligt”, säger VD Mats Hansen.

Spago Nanomedicals ambition är att säkra patentskydd för bolagets samtliga projekt på alla strategiskt viktiga marknader. Bolaget har tidigare beviljats produktskydd för Tumorad och läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 på de viktigaste marknaderna EU, USA och Japan till 2035.

Nyligen erhöll Spago Nanomedical godkännande om att inleda en första klinisk fas I/IIa-studie med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 i cancerpatienter och första patienten förväntas kunna inkluderas inom kort.