21 Sep, 2022

Spago Nanomedical får SpagoPix-abstract accepterat på bröstcancerkonferens

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att ett abstract som omfattar de första resultaten från fas I-studien SPAGOPIX-01 har antagits för posterpresentation vid 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium® (SABCS) den 6–10 december 2022.

Abstractet, med titeln Safety, tolerability, and efficacy of the novel intravenous manganese-based contrast agent SN132D in patients with breast cancer: initial results of a Phase I, First-In-Human clinical trial SPAGOPIX-01, kommer att presenteras på SABCS av den samordnande prövaren Dr Fredrik Wärnberg, professor och bröstkirurgispecialist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De första resultaten från den öppna, icke-randomiserade och icke-placebokontrollerade fas I-studien SPAGOPIX-01, som utvärderar läkemedelskandidaten SN132D, visar en acceptabel säkerhetsprofil och konceptvalidering (Proof of Concept) för SN132D hos bröstcancerpatienter.

Fysiologisk inriktning med funktionella nanopartiklar verkar vara lämplig för MRT-avbildning av tumörer, och data som genererats hittills överensstämmer med prekliniska data i tumörmodeller med gnagare. Resultaten är baserade på 12 kvinnliga bröstcancerpatienter som ingick i studien mellan september 2019 och december 2021.

“Detta är ett viktigt erkännande av vårt kontrastmedel SN132D och stärker ytterligare vårt förtroende för dess potential att förbättra precisionen i cancerdiagnostik. Dessa första data stöder också fortsättningen av den kliniska studien SPAGOPIX-01 som vi har utökat till att även omfatta en kohort av pankreascancerpatienter med leverpåverkan”, säger Spago Nanomedicals VD Mats Hansen.