5 Mar, 2018

Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad®

Spago Nanomedical har via ett så kallat Notice of Allowance fått veta att det amerikanska patentverket USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.

Patentet (Nanostructures and applications thereof, 15/129,229) innebär att Spago Nanomedical får produktskydd för Tumorad® i USA, en av de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier. Det omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär marknadsexklusivitet för Tumorad® i USA till minst år 2035.

”Starka patent är nyckelkomponenter för framtida utlicensiering. Detta patent kommer att ge oss ett gott produktskydd för Tumorad på den enskilt största marknaden för cancerbehandlingar”, säger VD Mats Hansen.

Patentansökan är inlämnad i samtliga viktiga marknader och godkännande väntas längre fram även i bl.a. i EU och Japan.

Tumorad® befinner sig för närvarande i optimeringsfas för att finslipa materialet med avseende på cirkulationstid in vivo. Målet är att så fort som möjligt inleda prekliniska proof of concept studier i lämpliga tumörmodeller.