19 May, 2022

Spago Nanomedical ingår avtal om likviditetsgaranti

Spago Nanomedical AB har ingått avtal om att Erik Penser Bank AB (”Penser Bank”) ska agera likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2022-05-20.

Penser Bank kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 kr med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.