29 Mar, 2023

Spago Nanomedical publicerar årsredovisningen för 2022

Spago Nanomedicals årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://spagonanomedical.se/investor-relations/#financial-reports