16 May, 2024

Spago Nanomedical publicerar årsredovisningen för 2023

Spago Nanomedicals årsredovisning för räkenskapsåret 2023 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://spagonanomedical.se/investor-relations/#financial-reports