24 Apr, 2024

Spago Nanomedical rapporterar gynnsamma data i bröstcancermodell med Tumorad

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännagav idag data från en preklinisk studie med 177Lu-SN201 i en modell för trippelnegativ bröstcancer. I modellen uppvisar 177Lu-SN201 överlägsen antitumöreffekt jämfört med vanliga cancerläkemedel samt en låg och acceptabel grad av radiotoxicitet.

Spago Nanomedicals ledande läkemedelskandidat inom det radiofarmaceutiska programmet Tumorad, 177Lu-SN201, avancerar i klinisk utveckling. Parallellt med den pågående kliniska fas I/IIa-studien i patienter med framskriden cancer pågår en omfattande preklinisk studie för att utforska 177Lu-SN201 som monoterapi och kombinationsterapi i en 4T1 ortotopisk modell för trippelnegativ bröstcancer.

"Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv sjukdom med dålig prognos. De aktuella observationerna är därför mycket lovande och stödjer ytterligare studier av 177Lu-SN201, särskilt i kombinationsterapi vilket planeras i nästa steg.” säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Data från den inledande delen av studien med 177Lu-SN201 som monoterapi visar statistiskt signifikant antitumöreffekt jämfört med vanliga cancerläkemedel inklusive anti-PD-1 och anti-CTLA-4 (immunkontrollpunktshämmare), Niraparib (PARP-hämmare), Paclitaxel (taxan) och Carboplatin (platinabaserad kemoterapi). 177Lu-SN201 hämmar tumörtillväxt och ökar signifikant överlevnaden jämfört med djur som behandlats med standardcancerläkemedel. En låg och acceptabel grad av radiotoxicitet observerades, baserat på kroppsvikt och allmänt utseende.

"Resultaten är mycket uppmuntrande och vi ser fram emot att lära oss mer om hur 177Lu-SN201 kan fungera synergistiskt med andra läkemedel." säger Oskar Axelsson, CSO för Spago Nanomedical.

Spago Nanomedical avser att publicera resultat från dessa studier i erkända vetenskapliga tidskrifter framöver.