26 Jun, 2018

Tumorad® patent godkänt i USA

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) har godkänt bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.

Tumorad® är baserad på nanopartiklar laddade med en radioisotop och har potential att bli en ny behandling av cancer. Tidigare i år utfärdade USPTO, via en ”Notice of Allowance”, preliminärt godkännande av patentet. USPTO har nu meddelat Spago Nanomedical att patentet godkändes den 19 juni 2018.

Patentet med titeln ”Nanostructures and applications thereof” har patentnummer US 9,999,693 och är giltigt till 2035.

Godkännandet innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för Tumorad® på en av de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier. Godkännanden i andra territorier, bl.a. i EU och Japan, väntas framöver.