14 Nov, 2023

Valberedning utsedd inför Spago Nanomedicals årsstämma 2024

I enlighet med instruktionen för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2022, har en valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på de största ägarna per den 30 september 2023 som önskar delta i valberedningen. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Peter Lindell, representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav, valberedningens ordförande
  • Mikael Lönn, representerar eget innehav
  • Eva Redhe, representerar eget innehav

Valberedningens uppgifter är bland annat att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning2024@spagonanomedical.se senast den 31 januari, 2024.