22 Mar, 2013

Moderbolaget Accelerator Nordic AB delar ut sitt innehav i SPAGO Imaging AB

Årsstämman i SPAGO Imagings moderbolag, Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har idag beslutat om utdelning av Accelerator Nordics ABs innehav i dotterbolaget SPAGO Imaging till Accelerators aktieägare. Enligt de tidigare offentliggjorda planerna delas Accelerators aktieinnehav, om ca 55,1 procent, i dotterbolaget SPAGO Imaging ut till Accelerators aktieägare.

Femtiotvå (52) B-aktier i Accelerator ger rätt till en (1) aktie i SPAGO Imaging. Om aktieinnehavet i Accelerator inte är jämnt delbart med 52 erhålls ekonomisk kompensation motsvarande fraktionernas värde av en hel SPAGO-aktie. Viktiga datum i samband med utdelningen:

26 mars – Sista dag för handel i Accelerators aktie inklusive rätt till utdelning.
27 mars – Accelerators aktie handlas utan rätt till utdelning.
2 april – Avstämningsdag för utdelningen.

För ytterligare information kontakta: Andreas Bunge, VD SPAGO Imaging AB, +46708 24 25 25 eller Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se www.spagoimaging.se.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SPAGO Imaging AB utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .

PDF: Moderbolaget Accelerator Nordic AB delar ut sitt innehav i SPAGO Imaging AB »