Ny metod för att prediktera respons vid behandling med nanomedicin

I en färsk studie publicerad i den väl ansedda tidskriften Science Translational Medicine belyses värdet av MRI som companion diagnostic för att förutsäga resultat av behandling med nanomedicin i en preklinisk cancermodell. Studien, som utförts av forskare vid Harvard Medical School, visar att MRI tillsammans med ett nanopartikelbaserat kontrastmedel kan påvisa ansamling i tumörer av det kemoterapeutiska läkemedlet paclitaxel inkapslat i nanopartiklar. Genom att klassificera tumörerna baserat på upptag av nanopartiklar via EPR kunde man också visa på en signifikant bättre behandlingseffekt i tumörer med högt upptag. Artikeln: Miller MA et al. “Predicting therapeutic nanomedicine efficacy using a companion magnetic resonance imaging nanoparticle.” Science Translational Medicine DOI: 10.1126/scitranslmed.aac6522