Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) har i prekliniska studier visat att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftar att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer.

”Tumorad® har potential att bli ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen mot cancer. Vi har nu i två projekt utvecklat material som på adekvat sätt ansamlas i tumörer vilket visar styrkan i vår nanomedicinska plattform”, säger VD Mats Hansen.

Detta är andra gången Spago Nanomedicals plattform generar ett material som ansamlas i tumörer genom passage ut från de läckande blodkärl som bildas kring snabbväxande cancertumörer. Principen ligger till grund för både Tumorad®-projektet och bolagets andra projekt SpagoPix som befinner sig klinisk utveckling.

Med de nya resultaten är Tumorad®-projektet igenom den första delen av det studiepaket som ska generera ”proof-of-concept” för radionuklidterapin. Studieprogrammet inleddes efter att Spago Nanomedical i början av året utsåg ”lead compound” i projektet. I nästa del av studiepaketet undersöks överlevnad i en preklinisk cancermodell. Resultaten från denna studie förväntas leda till nominering av produktkandidat (”candidate drug”) i projektet.

Tumorad® utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi för behandling av cancer, där tumörer strålas lokalt inuti kroppen. Eftersom materialet ansamlas i snabbväxande tumörer har behandlingen potential att nå både aggressiva och spridda tumörer. Det bedöms kunna behandla tumörer ensamt eller tillsammans med andra typer av terapier. Det kliniska behovet av denna typ av cancerbehandling är stort.

Parallellt med Tumorad®-projektet bedriver Spago Nanomedical en klinisk fas 1-studie med SpagoPix, ett kontrastmedel som utvecklas för ett diagnosticera tumörer vid MR-undersökningar. Båda projekten är baserade på material från samma utvecklingsplattform men nanopartiklarna skiljer sig i utformning och tillämpningsområde.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Hansen, VD
+46 46 811 88
mats.hansen@spagonanomedical.se

PDF: Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer