27 Jun, 2014

Nyemissionen i Spago Nanomedical har registrerats

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen, som har tillfört Spago cirka 21,5 MSEK efter emissionskostnader, har registrerats av Bolagsverket den 26 juni 2014. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 1 juli 2014.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 2 211 514 till totalt 5 528 787 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 211 514 kronor till 5 528 787 kronor.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Nyemissionen i Spago Nanomedical har registrerats »