PRAC vidhåller restriktioner kring gadolinium-kontrastmedel

Vid sitt senaste möte bekräftade EMA´s säkerhetskommitte (PRAC) sin slutsats från mars 2017 att det finns övertygande bevis för ansamling av gadolinium i hjärnan efter användning av visa gadolinium (Gd)-baserade kontrastmedel för MR. PRAC vidhåller sin rekommendation om att dra in de kommersiellt tillgängliga kontrastmedlen Optimark (Guerbet), Omniscan (GE Healthcare) och Magnevist (Bayer). För MultiHance (Bracco) samt Eovist/Primovist (Bayer) rekommenderas att endast tillåta användning för lever-bildtagning i situationer när det finns ett särskilt diagnostiskt behov.

För kontrastmedlen Dotarem (Guerbet), Gadovist (Bayer), ProHance (Bracco) och Clariscan (GE Healthcare) rekommenderas att endast använda lägsta möjliga dos i situationer då MR-bilder utan kontrast inte är tillräckliga.

För mer information, se EMAs meddelande.