22 Sep, 2020

Ranny Davidoff har ökat sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att Ranny Davidoff har ökat sitt aktieinnehav i bolaget, vilket nu uppgår till 1 579 066 aktier, motsvarande 5,01% av kapital och röster. Vid halvårsskiftet ägde Ranny Davidoff 1 364 256 aktier, motsvarande 4,32% av kapital och röster i Spago Nanomedical.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

PDF: Ranny Davidoff har ökat sitt innehav i Spago Nanomedical