AKTIEN: +/-: 0.04 SEK / Köp: 5.98 SEK / Sälj: 6.18 SEK / Senast: 6.20 SEK / Högst: 6.20 SEK / Lägst: 5.82 SEK / Antal: 82 504 / Omsättning: 488 408 SEK / 2020-10-21 15.25 (CEST)
 

Ranny Davidoff har ökat sitt innehav i Spago Nanomedical

  • 22 september, 2020

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att Ranny Davidoff har ökat sitt aktieinnehav i bolaget, vilket nu uppgår till 1 579 066 aktier, motsvarande 5,01% av kapital och röster. Vid halvårsskiftet ägde Ranny Davidoff 1 364 256 aktier, motsvarande 4,32% av kapital och röster i Spago Nanomedical.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

PDF: Ranny Davidoff har ökat sitt innehav i Spago Nanomedical