Screening med MRI bättre än mammografi för kvinnor med hög risk för bröstcancer

En amerikansk studie nyligen publicerad i Clinical Cancer Research visar att screening med MRI två gånger per år är bättre än mammografi för att upptäcka tumörer hos kvinnor med ökad risk för bröstcancer, speciellt hos kvinnor som är bärare av mutationen BRCA1 (Guindalini et al., DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-18-0200).

Antalet återbesök på grund av falska positiva diagnoser med MRI var lägre i denna studie jämfört med tidigare studier. Dock är den relativt höga andelen falska positiva alltjämt en faktor som begränsar användningen av MRI för screening. Ett tumörselektivt kontrastmedel med hög signalstyrka har potential att ge en högre specificitet i diagnoser baserade på MRI och kan därmed öppna dörren för MRI som en standardmetod bade för screening och uppföljning av kvinnor med ökad risk för bröstcancer men också för bilddiagnostik inom andra cancerindikationer.