9 Jan, 2013

Sista dag för handel med BTA

Den sista dagen för handel med “SPAGO BTA” är den 11 januari 2013. Första dag för handel med aktien, “SPAGO”, är den 15 januari 2013.Nyemissionen som Spago Imaging AB genomförde under november/december 2012 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med SPAGO BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 11 januari 2013. BTA kommer att omvandlas till aktier i Spago Imaging AB, “SPAGO” (kortnamn “SPAG”, ISIN-kod SE0004899474). Första dag för handel med aktien på Aktietorget är den 15 januari.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i SPAGO med 1 479 543 aktier varigenom bolagets aktiekapital ökar med 1 479 543 kr till 3 317 273 kronor fördelat på 3 317 273 aktier.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge , VD Spago Imaging AB, +46 708 24 25 25.

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre “falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se www.spagoimaging.se

PDF: Sista dag för handel med BTA »