6 May, 2014

Spago Imaging AB (publ) annonserar namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ)

På årsstämman den 29e april 2014 beslutades om namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ). Namnbytet från Spago Imaging AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 5e maj 2014.
Namnändring i handelssystemet kommer ske 2014-05-07. Kortnamn kvarstår som SPAG.

För ytterligare information om namnbytet, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Spago Imaging AB (publ) annonserar namnbyte till Spago Nanomedical AB (publ) »