14 Apr, 2015

Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014

Spago Nanomedical AB´s årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.

Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@spagonanomedical.se.

För ytterligare information, kontakta VD Mats Hansen, tfn 0767 764 294 eller email mats.hansen@spagonanomedical.se.

Om Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Spago Nanomedical AB årsredovisning 2014 »