Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma

Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma

Med anledning av covid-19 och risken för smittspridning har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman den 15 april 2020. För att underlätta för aktieägare och investerare att informera sig medverkar bolaget i digitala möten inför stämman.

Försiktighetsåtgärderna innebär att stämman kommer att kortas ner i tid, utan att inskränka på aktieägares rättigheter. VD kommer inte delta vid stämman och närvaron av styrelseledamöter kommer att begränsas. Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

För att minimera antalet aktieägare på plats uppmuntrar vi våra aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud. Eventuell fullmakt ska tas med i original till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till följande adress i god tid före extra bolagsstämman: Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet “Spago Nanomedical AB, extra bolagsstämma 2020”), eller med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se.

Under tiden fram till den extra bolagsstämman kommer bolaget att delta vid följande investerarträffar då det även kommer att ges möjlighet att ställa frågor till VD Mats Hansen:

  • Digital Investor Forum, tisdag 31 mars 2020 kl. 15-17
  • Investor Forum Online, torsdag 2 april 2020 kl 15-16

För mer info om dessa event, se www.redeye.se.

Presentationerna med efterföljande frågestund för åhörare kommer att sändas live och kommer även att finnas tillgängliga i efterhand på Redeyes och Spago Nanomedicals hemsidor.

Spago Nanomedical vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om aktieägares och medarbetares hälsa och för att så långt möjligt begränsa eventuell smittspridning av covid-19.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, 0763-148063, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

PDF: Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma