AKTIEN: +/-: -0.14 SEK / Köp: 6.62 SEK / Sälj: 6.68 SEK / Senast: 6.62 SEK / Högst: 6.82 SEK / Lägst: 6.54 SEK / Antal: 24 011 / Omsättning: 159 271 SEK / 2020-09-29 09.47 (CEST)
 

Spago Nanomedical deltar i EU-projektet NANO2ALL

  • 25 april, 2018

Spago Nanomedicals forskningschef Oskar Axelsson deltog nyligen i “BUILDING RESPONSIVENESS”, ett dialog-event som anordnades som ett led i det EU-finansierade projektet NANO2ALL, vid EU-kommissionen i Bryssel. Workshopen syftar till att formulera en tydlig uppsättning praktiska rekommendationer för EU och andra som är involverade i styrningen av nanoteknologisk forskning och innovation på EU-nivå, om hur man kan förbättra den europeiska nanoteknologiska utvecklingen och samtidigt ta hänsyn till samhälleliga behov.

Det övergripande målet med EU-projektet NANO2ALL är att “öka samhällsengagemanget i nanoteknologisk forskning och innovation” med en strävan att “bidra till nanoteknologi som tar samhälleligt ansvar, är önskvärd och hållbar”.

För ytterligare information kontakta Oskar Axelsson, oskar.axelsson@spagonanomedical.se