10 Nov, 2016

Spago Nanomedical presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg

VD Mats Hansen presenterar bolaget och ger en uppdatering kring projekten SpagoPix och Tumorad vid Stora Aktiedagen i Göteborg, måndagen den 14/11 kl 12:00. Presentationen kan följas online via www.aktiespararna.se/live.