13 Dec, 2018

Spago Nanomedical rekryterar Hanna Olsson till ny CFO-post

Spago Nanomedical AB (publ) har utsett Hanna Olsson till en nyinrättad position som CFO.

Beslutet att inrätta en CFO-roll hos Spago Nanomedical sker mot bakgrund av de högre krav på bolaget som förutses i kommande utvecklingsskede och som ett led i att öka bolagets tillgänglighet för investerare och partners.

Hanna Olsson har en civilekonomexamen och mer än 10 års erfarenhet av controlling, revision, och affärsplanering. Hon kommer närmast från en roll som CFO på System Verification. Hanna tillträder positionen i mars 2019.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: Spago Nanomedical rekryterar Hanna Olsson till ny CFO-post