5 Dec, 2017

Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier

Spago Nanomedical AB har tecknat avtal med ChemConnection BV, en väletablerad kontraktstillverkare med stor erfarenhet av GMP-produktion av nanomedicinska produkter, för tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier.

SpagoPix-projektet avancerar mot kliniska studier och produktkandidaten SN132D genomgår för närvarande regulatoriska prekliniska tester för att generera de toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att inleda studier i människa.

Produktionen av material kommer att inledas under första halvåret 2018. Tech transfer i vilken Spago Nanomedical överför den produktionsprocess som företaget utvecklat under det gångna året, startar omgående.

”Vi ser fram mot att starta GMP-produktion av SN132D för att på bästa sätt bereda vägen för de kliniska studierna” säger Oskar Axelsson, forskningschef i Spago Nanomedical.

“Vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av denna spännande nya produkt genom tillverkning av material för kliniska studier” säger Gerjan Kemperman, VD för ChemConnection.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 december 2017.

  PDF: Spago Nanomedical väljer ChemConnection för SpagoPix produktion inför kliniska studier »