VD-kommentar till kvartalsrapport 1 i Nyhetsbyrån Direkt