Spago Nanomedicals VD intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt