11 Mar, 2014

Spago utser ansvarig för preklinisk utveckling

Spago Imaging utser Dr. Emil Altonen till ansvarig för preklinisk utvecklingEmil Altonen har utsetts till ansvarig för preklinisk utveckling på Spago Imaging AB och kommer även att ingå i Spagos ledningsgrupp. Emil som har en doktorsexamen i mikrobiologi kommer närmast från tjänsten som Seniorforskare på Spago där han har arbetat sedan 2009.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets tre plattformsteknologier, IonXgel, ProtRc och 3PEG.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper.

ProtRc är en proteinbaserad plattform för läkemedelsleverans. Primär applikation är Archaea Platin inom cancerbehandling och lokal leverans av cellgift.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde. www.spagoimaging.se.

PDF: Spago utser ansvarig för preklinisk utveckling »