Svensk nanoteknik ett nytt vapen i kampen mot cancer

Artikel om Spago i Innovation mot Cancer, se här.