24 Aug, 2017

Uppdaterad inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport

Spago Nanomedical AB offentliggör sin rapport för första halvåret 2017 fredagen den 25 augusti.

I samband med detta bjuder bolaget in till en websändning där VD Mats Hansen presenterar den senaste utvecklingen i bolagets projekt och planerna framåt, inklusive den förträdesemission som styrelsen i bolaget beslutat om och som meddelades tidigare i veckan.

Presentationen sänds online i realtid med start kl 10:00 den 25 augusti och nås via länken https://www.redeye.se/live/spago-q2-2017, där den även kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Uppdaterad inbjudan till presentation av Spago Nanomedicals halvårsrapport »