VD-kommentar till kvartalsrapport 3 i Nyhetsbyrån Direkt