15 Nov, 2019

VD-kommentar till kvartalsrapport 3 i Nyhetsbyrån Direkt